Liikkeen dialogi / Dialogue of movement

Alkuperäinen kuusiosainen teossarja oli opinnäytetyöni ammattikorkeakoulussa, ja teoksista viisi oli näytteillä Imatran taidemuseolla keväällä 2018 ”Muu, mikä?” -opinnäytetyönäyttelyssä. Myöhemmin tein tilaustyönä vielä kaksi vaakatasossa toteutettua maalausta sarjan jatkoksi.

The original six-piece series was my Batchelor’s Thesis, and five of the paintings were at the “Muu, mikä?” thesis exhibition at Imatra Art Museum during spring 2018. Later I was commitioned for another painting, and I made two more, this time horizontal.