Etätyö

Pontetor Oy:lle 2020 toteutetut kuvituskuvat koulutusmateriaaleihin. Kuvissa kuvataan humoristiselta kannalta korona-ajan mukanaan tuoman etätyöskentelyn ja työyhteisön yhteistyön vaikutuksia.

Illustrations for learning materials for Potetor Oy, done 2020. Humorous illustrations depict the impact that coronavirus introduced to working from home and collaboration in  a workplace.